Privacyverklaring

Via de website www.flashhair.nl  van Flashhair kan privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens worden verwerkt. Flashhair respecteert uw
privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van uw gegevens

Bij het gebruik van onze website en diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Zo vragen wij bij het reserveren via het reserveringsformulier om enkele persoonsgegevens. Daarnaast kunt u uw gegevens achterlaten bij het plaatsen van een reactie op info@flashhair.nl.

Verder biedt de website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen of om uw vraag te behandelen.

Wij verwerken van u de volgende gegevens (mede afhankelijk van de acties die u uitvoert op onze site):

  • NAW-gegevens;
  • e-mailadres;
  • telefoonnummer;

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • u gebruik laten maken van onze dienstverlening;
  • het gebruikmaken van de functionaliteiten van de website;
  • het afhandelen van uw bestelling en het informeren over het verloop daarvan;
  • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via de website;
  • het verbeteren van onze dienstverlening.

Bewaartermijnen

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren.

Inloggen via derde partijen

Flashhair biedt u de mogelijkheid om te liken via uw account bij Facebook. Flashhair is niet verantwoordelijk voor de diensten van deze partijen. Voor informatie over de verwerking van gegevens in verband met deze inlogmethode, verwijzen wij u naar het privacybeleid van de betreffende partij.

Beveiliging

Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan, nemen wij passende beveiligingsmaatregelen.

Verstrekking aan derden

Flashhair verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering.

Aanpassen van uw gegevens

U kunt uw klantgegevens inzien en aanpassen via info@flashhair.nl U kunt hier een verzoek indienen om uw contactgegevens te wijzigen.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Neem hiervoor contact met ons op via info@flashhair.nl.

Over deze verklaring

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Aanpassen privacyverklaring

Flashhair behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacyverklaring, dan kunt u deze stellen door contact op te nemen met Flashhair via:

Kimwierde 33
1353 DC Almere

telefoonnummer: 036-8480195
e-mail: info@flashhair.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 08 mei 2018.